สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ The Swine Raisers Association of Thailand
สถานการณ์สุกรปี 2556
สถานการณ์การผลิตและการตลาดสุกรของโลก และไทยปี 2556
นายกหมู พบ รมว. พาณิชย์ทบทวนคุมส่งออก
 

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2557
  ราคา สุกรเนื้อ
  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 0.00 (0)
  ราชบุรี 72.00 (0)
  นครปฐม 72.00 (0)
  ฉะเชิงเทรา 75.00 (+0.5)
  ชลบุรี 75.00 (+0.5)
  อีสาน 76.50 (+1)
  เชียงใหม่ 77.00 (+1)
  ศรีราชา 75.00 (+0.5)
  สุราษฎร์ธานี 76.50 (+3)
  สงขลา 76.50 (+3)
  ซี.พี 0.00 (0)
  โรงงานบางคล้า 0.00 (0)
  ลูกสุกร 2,200.00 +- 72.00
 
 
 
หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ
 
 
ราคาแนะนำ-กรมการค้าภายใน 15-22 ตุลาคม 2555
 
นายกหมู แจงประเด็นหมูแพงในรายการเจาะข่าวเด่น
 
สมาคมหมูแห่งชาติ เสนอ วช.วิจัยโรคระบาด PRRS ในสุกร
 
โอกาสของผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกรไทยในเกาหลีใต้
 
 
กิจกรรมทางวิชาการ
 
 
นายกหมู นำผู้เลี้ยง พบ รมต.พาณิชย์ ผลักดันลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง
 
 
กิจกรรมตัดวงจรสุกร
 
 
 
 
 
MEAT SHOP ต่อยอดธุรกิจปลายน้ำ แก้ปัญหาระยะยาวให้ผู้เลี้ยงสุกร
จากสถานการณ์ “ฟาร์มหมูขาดทุน เนื้อหมูในตลาดแพง” ถ้าผู้เลี้ยงสุกรยังไม่มีการปรับตัวเชื่อได้เลยว่ายากที่จะดำรงอาชีพการเลี้ยงสุกรให้สามารถสร้างรายได้และเป็นกิจการให้ตกจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน เพราะยิ่งนานวันก็จะมีเหตุการณ์นอกความคาดหมายเกิดขึ้นมาอีก โดยเฉพาะการพยายามบุกตลาดเนื้อสุกรของสหรัฐอเมริกาที่ NPPC (National Pork Producer Council) กำลังร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐว่ากีดกัน โดยอ้างว่าไทยขัดกับข้อ 4 ความตกลงภายใต้ WTO เรื่องห้ามใช้สาร Ractopamine โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารับรอง โดยข้อ 4 ที่ว่าของ WTO ระบุว่า “ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and phytosanitary Measures : SPS) การกำหนดระดับความปลอดภัย และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำเข้า จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารับรอง”
กรมปศุสัตว์
สถาบันสุขภาพสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
หน้าแรก | เกี่ยวกับสมาคม | ภาวะราคา | กิจกรรมสมาคม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปฏิทิน | วิชาการ | ติดต่อสมาคม | คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2004. The Swine Raisers Association of Thailand All rights reserved